Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website;gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de
website; de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door jeroenhelmers.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke
onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient via email aan mij te worden verzocht.


Jeroen Helmers
december 2003, januari 2011